Tillbaka till Projekt

Robust formsprutning av fordonskomponenter med låg miljöpåverkan

Formsprutning av plast erbjuder fantastiska möjligheter att tillverka innovativa och miljövänliga produkter. Formsprutning av komponenter med perfekt mönster och glans kan dock vara svårt och vid användning av biobaserade plaster och/eller återvunnet material så är det ännu svårare att åstadkomma formsprutade komponenter med perfekt mönster och glans. Det behövs därför forskningsinsatser inom detta område och syftet med det föreslagna projektet är att öka kunskapen om konstruktion och tillverkning av formsprutade fordonskomponenter med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Ökad kunskap inom detta område kommer att bidra till förbättrad konkurrenskraft för svensk fordonsindustri. Projektet består av 4 arbetspaket. Det första arbetspaketet innefattar projektledning och det sista innefattar nyttiggörande av projektresultaten. Övriga två arbetspaket, vilka utgör kärnan av projektet, innefattar simulering och miljöneutral produktion.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Återvunnen plast, Biobaserad plast, Formsprutning, Mönstring, Simulering

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.