Tillbaka till Projekt

ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning

ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning

Projektet skall vidareutveckla och validera en helhetsprocess för designoptimering av additivt tillverkade komponenter med hänsyn taget till både produktegenskaper och producerbarhet samt bygga kunskap om hur inre egenskaper, främst materialegenskaper, t.ex styvhet, hållfasthet i nätverk påverkas av komponentgeometri och byggriktning med fokus på integration av ytbaserade nätverk i topologioptimerade strukturer. Vidare byggs kunskap om samverkan mellan nätverken och övriga delar i strukturen samt hur nätverken fungerar som stödstruktur under bygget. Detta för att minska efterarbetskostnader för AM produkter.
Vinnovas dnr:2019-00779

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Additiv tillverkning, Konstruktion, Topologioptimering, Ytbaserade nätverk

Liknande projekt

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

2017-2018

3D-printing, Additiv tillverkning, Återvinning, Cirkulationssystem, Materialspill, Plast

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

2019-2019

Additiv tillverkning, Digital plattform, Industrialisering

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.