Tillbaka till Projekt

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligher och hinder i värdekedjor upp och nedströms utgående ifrån ett SME. SCARCE kommer att undersöka vilken data som behövs för att mäta och visualisera och hur den datan kan användas på ett automatiskt sätt för att dynamiskt och proaktivt planera produktionskapacitet och materialflöden i värdekedjan. I projektet kommer vi också att studera organisatoriska förutsättningar, speciellt avseende människans roll i framtiden, vid implementering och hantering av digitala och datadrivna värdekedjor.
Projektet utgår ifrån en redan implementerad digital plattform. Denna ska utvecklas så att den kan användas mellan företag så att värdekedjans användarvänlighet kan ökas. Användarvänligheten är kopplad både till att reagera fort men även till att användas på ett smart sätt (kort- och långsiktigt). Fokus i projektet ligger på att öka prestanda i värdekedjan genom effektiva materialflöden vilket möjliggörs av nya data-driven kapacitet som stöttar produktion, planering och kontroll, material-hantering, cirkuläritet och framtidens arbetskraft.

I SCARCE åstadkoms detta genom fyra workshops kopplade till fem perspektiv: digital teknik och visualisering, materialhantering och automation, avancerad data-analys i produktion och supply chain planering, mänskliga faktorer och hållbara processer. 

Fyra forskningspartners, fyra producerande/återproducerande företag i värdekedjan och tre IT-företag är med i konsortiet. I steg 2 kommer tester utvecklas i industrin samt i testbäddar belägna hos konsortiets forskningspartners.

 

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Cirkulär Ekonomi, Digitalisering, Operatör 4.0, Värdekedja

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

2019-2019

Digitalisering, ERP, Flexibel produktion, Flexibla arbetsplatser

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Digital innovation for railway production value chains

2019-2019

digital, Järnväg, Produktion2030, Värdekedja

makeITrail kommer att ta fram nya metoder och teknologier för att bidra till en mer integrerad värdekedjan för järnvägstillverkning i Sverige. Det syftar till att stärka leverantörs-producent-konsumentförhållandet och ansluta lokala leverantörer internationellt. Projektet fokuserar på flera styrkeområden i Produktion2030, som flexibel produktion, virtuell produktionsutveckling, integrerad produkt- och produktionsutveckling och resurseffektiv produktion. Dessa styrkeområden anknyter till Agenda 2030 för hållbar utveckling; i de specifika mål, "industri, innovation och infrastruktur" och "ansvarig produktion och konsumtion". Konsortiet består av Bombardier Transportation, HiTest, DELTA Development Technology AB, Mälardalens högskola, och RISE Research Institutes of Sweden.

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Projekttid

2019-2019

Budget

500 000 kronor

Partners

Chalmers IMS

Chalmers TME

KTH

Bror Tonsjö AB

Scania CV

ÅF Industry AB

Siemens AB

QBIM

Stena Metall

Parker Hanifinn

Manufacturing Sweden AB

Satsningar

SIP Produktion2030