Tillbaka till Projekt

TexBar

TexBar

Textila barriärer fyller en viktig funktion i att de skyddar oss från vatten, smuts,bakterier och andra oönskade ämnen. Textila barriärer används för regnkläder,arbetskläder, hemtextil, fordonsinteriörer, medicinska textilier och även andra områden där det behövs vatten och smutsavvisande egenskaper. Dock finns flera allvarliga miljöproblem såsom utsläpp av giftiga fluororganiska ämnen, klimatpåverkan och förbrukning av vattenresurser.

Sex svenska textilföretag: Y. Berger & Co AB, Absorb Plus AB, Hultafors Group Sverige AB/Snickers Workwear, FOV Fabrics AB, Taiga AB och Trikåby kommer att samarbeta i projektet med ledande forskare inom textilområdet från Swerea IVF och Textilhögskolan för att lösa hållbarhetsutmaningar kring material för textila barriärer.

Projektet kommer att utveckla alla fyra stegen i att producera en textil barriär: från fiber till tygkonstruktion, laminering och själva produktionssystemet, för att möjliggöra en total utfasning av giftiga kemikalier och betydande minskning av klimatpåverkan. Bland annat kommer inom projektet tas fram en fiber som härmar naturens lotuseffekt, samt att befintliga innovationer kommer att vidareutvecklas och anpassas till textilindustrin, vilket ger tillväxtpotential för produktion av tekniskt avancerade textilier i Sverige.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Automation, Kemi, Produktion, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Valid Life

2019-2019

Artificiell intelligens, Ingenjörskonst, Livscykel, Produkt-tjänste-system (PSS), Produkt/service system, Produktion, Underhåll

Projektets syfte är att ta fram en plan för ett antal demonstratorer inom produktion och underhåll med komplexa produkter med lång livslängd producerade av internationella företag i Sverige. Målet är att göra en plan för att utveckla demonstranter i produktion och underhåll med hjälp av artificiell intelligens teknik, digital teknik och metoder för lifecycle engineering metoder.

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Projekttid

2015-2019