Tillbaka till Projekt

TriBlade

TriBlade

Triblade är en ny och banbrytande teknik för rotorblad till vindturbiner, som har potential att påverka hela vindkraftsmarknaden. Tekniken har utvecklats av Winfoor i samarbete med Lunds universitet och bygger på att varje rotorblad utformas som ett fackverk. Den nya tekniken medger att rotorblad kan göras både längre, starkare och mycket lättare än vad som är möjligt idag. TriBlade använder sig av samma material som vanliga rotorblad men kan reducera vikten med upp till 80 % samt potentiellt göra det möjligt att tillverka blad som är dubbelt så långa som i dag. En fördubblad längd på rotorbladen innebär att uteffekten blir hela fyra gånger så stor. Dessutom kommer tekniken att minska produktionskostnaderna och gör transport och installation lättare.

Vindkraft är den näst största förnybara energikällan efter vattenkraft. Det är en mogen och växande marknad, där utvecklingen går mot större och effektivare vindkraftverk. TriBlade har potential att spela en avgörande roll i denna utveckling genom att driva på utvecklingen av nästa generations större och effektivare vindturbiner samt bidra till att påskynda övergången till ökad användning av förnyelsebara energikällor både i Europa och övriga världen. Målet med projekten är att lösa de tekniska utmaningarna som återstår. Detta inkluderar att hitta en fackverkstopologi som är både strukturellt och aerodynamiskt effektiv. Tekniken ska även verifieras i en småskalig pilotinstallation.

Projektet drivs i samarbete mellan Lund Tekniska Högskola, Marstrom Composite och Winfoor AB.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Affärsutveckling, Beräkning, Hållfasthetslära, Innovation, Konstruktion, Produktion, Små och medelstora företag (SMF), Vindkraft

Liknande projekt

Valid Life

2019-2019

Artificiell intelligens, Ingenjörskonst, Livscykel, Produkt-tjänste-system (PSS), Produkt/service system, Produktion, Underhåll

Projektets syfte är att ta fram en plan för ett antal demonstratorer inom produktion och underhåll med komplexa produkter med lång livslängd producerade av internationella företag i Sverige. Målet är att göra en plan för att utveckla demonstranter i produktion och underhåll med hjälp av artificiell intelligens teknik, digital teknik och metoder för lifecycle engineering metoder.

Projekttid

2015-2019

Budget

7,73 milj kr

Satsningar

Mistra Innovation