Tillbaka till Projekt

Valid Life

Projektets syfte är att ta fram en plan för ett antal demonstratorer inom produktion och underhåll med komplexa produkter med lång livslängd producerade av internationella företag i Sverige. AI (Artificiell Intelligens) tekniker och digitaliseringstekniker från företagen kommer inkluderas i demonstratorerna. Marknadspotentialen för AI inom ansökans område bedöms som mycket stor.

Tillverkningsindustrin har idag tillgång till mycket stora volymer data från produktion och produkter i drift. Trots beprövade AI tekniker, digitala tekniker och Lifecycle Enginering (LCE), är det mycket ovanligt att de tillämpas i ett holistisk livscykelperspektiv.

De största förväntade effekterna av projektet (steg 1) och det kommande demonstrationsprojektet (steg 2) på den svenska industrin ligger i deras förbättrade kapacitet och konkurrenskraft inom produktion och underhåll. Miljöfördelar är även förväntade.

De centrala arbetspaketen inkluderar dokumentation av ”state of the art” inom AI och LCE. Tre värdekedjor kommer att undersökas: den första från Siemens Industrial Turbomachinery (SIT), den andra från Semcons kund och den tredje från Volvo Construction Equipment (VCE). En plan för att utveckla en demonstrant för varje värdekedja kommer att dokumenteras.

Linköpings Universitet (LiU) är projektkoordinator och bidrar med expertis om LCE. Mälardalens Högskola bidrar genom sin kunskap om AI och ett fall från VCE. SIT ger sitt eget fall. Semcon ger ett fall från egna kunder och potentiella lösningar för de tre fallen. Imagimob tillhandahåller delar av de tekniska lösningarna för de tre fallen. LiU ansvarar för projektledningen, där varje partner också är medlem.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Artificiell intelligens, Ingenjörskonst, Livscykel, Produkt-tjänste-system (PSS), Produkt/service system, Produktion, Underhåll

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Projekttid

2019-2019

Budget

827 545 kronor

Partners

Linköpings Universitet

Mälardalens högskola

Imagimob AB

Semcon Sweden AB

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Satsningar

SIP Produktion2030