Tillbaka till Nyheter

Samverkan kring grön omställning och hållbart arbetsliv

Initiativtagare är RISE och HELIX Competence Centre/Linköpings universitet och i uppstarten medverkar även IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Jönköping University, Göteborgs Universitet, KTH och Umeå Universitet.

– Vår ambition är ett levande, växande nätverk som inspirerar till samverkan i nya FoU-projekt och nyttiggörande av forskning i praktiken, säger Ulrika Harlin, klusterledare för Produktionskluster Production Management.

Under 2022 kommer olika aktiviteter genomföras bl a digitala workshops och samverkansaktiviteter på konferenser.

Vill du bli inbjuden till nätverksaktiviteter?
Kontakta koordinator Katrin Skagert på RISE, katrin.skagert@ri.se