Tillbaka till Event

Gnosjöregionen – Infomöte för småföretagare

Möt projektledare från pågående MISTRA INNOVATIONsprojekt:

 

  • Kent NilssonMMA AB i Markaryd leder projektet LFB

Projektet Lead-Free Brass har beviljats 3,9 miljoner kronor av Mistra Innovation för att ta fram metoder som gör det möjligt att kostnadseffektivt producera VVS-material i mässing som inte innehåller bly. Konkret handlar det om att utveckla, tillverka och implementera en regleringsventil och termostat för värmeelement i blyfri mässing samt ta fram en handbok med generella råd för den som vill tillverka blyfria mässingskomponenter. Om projektet blir framgångsrikt kan miljövinsten i form av mindre tungmetallsutsläpp från nya installationer, och på sikt även från utbytta installationer, bli betydande.Projektet är ett samarbete mellan MMA AB, Oerlicon Balzers Sandvik Coating AB, Högskolan i Halmstad, Lunds tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola.

 

  • Per Sandström, HTC Sweden AB i Söderköping, leder projektet ViaFutura

Företaget HTC Sweden AB, som är specialister på betongslipning, har nu lanserat en alternativ metod till att lägga ny asfalt. Genom att slipa bort ett par millimeter av asfaltens yta tror de sig kunna komma åt både buller- och partikelproblemet utan att vägslitaget ökar. När företaget, tillsammans med VTI och Linköpings Universitet, genomförde ett första test på E4:an utanför Huskvarna lyckades de sänka bullernivån med omkring 3 decibel. Detta trots att teststräckan var belagd med en bullerreducerande asfalt. Dessutom minskade rullmotståndet med 4-7 procent vilket resulterade i att bilarnas bränsleförbrukning sänktes med upp till 2 procent. Mistra Innovation har beviljat fyra miljoner kronor för att undersöka om de lovande resultaten från förstudien håller för en närmare prövning och om det går att utveckla metoden ytterligare. Projektet drivs av HTC i samarbete med VTI, Linköpings Universitet, Trafikverket, Svevia och Projektengagemang i Stockholm.

 

  • Michael Just, Justech AB i Landskrona leder projektet InRoll

Dagens uppvärmningsmetoder för tillagning av mat inom livsmedelsbranschen är oftast inte energieffektiv. Vanligtvis används stora stekytor som värms genom direktverkande el eller heta oljor och som har låg verkningsgrad. Det är även långa start- och stopptider som begränsar tiden ytorna kan utnyttjas. Projektet InRoll arbetar därför med valsar som hettas upp genom induktionsvärme. Det finns stora potentiella vinster med
denna teknik. Bland annat kan energiförbrukningen sänkas med 80 procent! Projektet drivs i samarbete mellan Justech AB, MagComp AB, Kalmar Kebab AB och Lunds Tekniska Högskola.

Tid

9:00-13:00

Plats

Gislaved - Arenum