Tillbaka till Event

INNOVATIV FORMNING OCH PRESSNING – PROCESSER, VERKTYG OCH KVALITET

INNOVATIV FORMNING OCH PRESSNING – PROCESSER, VERKTYG OCH KVALITET

PROGRAM

Med reservation för ändringar
09.30-10.00 Registrering & frukost
10.00-10.15 Inledning
Moderator Toini Sjöqvist, Project Manager,
Material Development & Advanced Engineering, Volvo Cars
Konferensens öppnande
Torbjörn Appelros, Global Head of Stamping, Volvo Cars
10.15-10.45 Detektering av ytdefekter med hjälp av bildbehandling och AI
Jeremy Jean-Jean, forskare, Material & Production, RISE IVF
10.50-11.20 New sensor technology for tool monitoring (in English)
Rahim Sarban, CEO, ElastiSense
11.25-11.55 Mätning och simulering av pressdynamik
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
Johan Pilthammar, industridoktorand, Volvo Cars
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.30 New Sheet Metal Forming Technologies (in English)
Michael Machhammer, Manager Development Forming
Processes & Tooling, AP&T Sweden AB
13.35-14.05 Evaluation of tribosystems for sheet metal forming (in English)
Chris Valentin Nielsen, Associate Professor,
DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark
14.10-14.25 Information om nytt Forming & Stamping Center of Excellence
Niklas Sonesson, Senior Mgr Stamping Engineering, Volvo Cars
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
14.25-14.45 FIKA & MINGEL
14.45-15.15 Plåtformningssimulering – dåtid, nutid, framtid
Mats Sigvant, teknisk expert, plåtformningssimulering, Volvo Cars
15.15-15.30 Reflektion, sammanfattning & avslut
15.30-ca 17 Studiebesök (valfritt)

Tid

Plats

Volvo Cars, Bruksgatan 1, Olofström (lokal Driften)

Karta