Tillbaka till Event

Workshop i additiv tillverkning metall

Workshop i additiv tillverkning metall

Under denna workshop får du möjlighet att utveckla egna case i samråd med specialister från universitet, institut och företag. Målet är att du efter dagen har med dig en översiktlig förståelse för möjligheterna med tillverkning i metall och uppslag till fortsatt arbete. Vi kommer också att informera om möjligheten att söka innovationscheckar som finansiellt stöd för att förverkliga ditt case.

Tid

13:00-16:00

Plats

Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö

Karta