Tillbaka till Nyheter

Sex ytterligare projekt

Sex ytterligare projekt

Mistra Innovations styrelse beslutade om ytterligare sex projekt den 16 juni.

Det är nu totalt 24 projekt inom Mistra Innovation.

Läs mer om projekten i länken här på MI hemsida.