Tillbaka till Utlysningar

Innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz – SWII 2019

Innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz – SWII 2019

Vad kan ni söka för?

Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden där projektet leds av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, akademi och stora företag från Sverige och Schweiz. Konsortiet ska bestå av minst två parter från Sverige respektive Schweiz. Projektet måste ledas av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Hur mycket kan ni söka?

Den svenska sidan av Eurostarsprojektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor enligt de nationella Eurostars reglerna för Sverige hos Vinnova.

Stänger

2019-11-29