Tillbaka till Utlysningar

Robotlyftet – Automations­checkar

Robotlyftet – Automations­checkar

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

  • Förbereda en investering i automation
  • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
  • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
  • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
  • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och hur automation och om robotisering kan bidra till detta. Tillväxtverket erbjuder kostnadsfri rådgivning (förutsättningsstudie) för att stötta detta utvecklingsarbete. Att en sådan förutsättningsstudie eller motsvarande är genomförd är ett av grundkriterierna för att söka en automationscheck, se mer under ”Vem kan söka?”.

Ett företags projekt som delfinansieras av en automationscheck kan pågå i upp till sex månader.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Denna utlysning ingår i Robotlyftet, ett av uppdragen inom Smart industri.

Ämnesområden

Automation, Digitalisering, Robotteknik

Stänger

2021-06-30 24:00