Tillbaka till Utlysningar

SMART: Avancerad tillverkning

SMART: Avancerad tillverkning

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen ska bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning. Den ska stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer. Resultatet ska vara redo för marknad.
Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:
Bearbetning av material och produkter.
Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem på komponent- och systemnivåer.
Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga optimeringsmetoder.
Människa-maskinsamarbete som förstärker människors roll i tillverkningen.
Hållbara processer och system.
Kundanpassad tillverkning genom att involvera kunder i värdekedjor, från produktprocessdesign till tillverkning.

Vad handlar SMART om?

SMART är ett innovationskluster för avancerad tillverkning. Klustret SMART är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.
Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.