Tillbaka till Nyheter

Välarrangerat om kollaborativa robotar

Välarrangerat om kollaborativa robotar

Det var som vanligt en välarrangerad dag hos IUC Z-Group med bra gruppdiskussioner vid övningarna med robotleverantörer på plats som en extra krydda, en dag som omfattade båda teori och praktik. 20 företagsrepresentanter deltog från 10 olika företag som både fick en överblick hur säkerhetstänket fungerar i praktiken liksom ekonomiska exempel kring möjliga besparingar.

Åsas föreläsning var mycket uppskattade med lagom teknikhöjd och en väl inarbetad pedagogik. Flera av deltagarna menade att de efter workshoppen hade en tydligare idé kring vad kollaborativa robotar kan användas till och vad som är möjligt med befintliga produkter. Samtidigt var det någon som konstaterade att de låg ganska långt efter i utvecklingen …

Oavsett så fick de alla en inblick i vilka möjligheter som erbjuds med kollaborativa robotar och att det heller inte behöver vara ett så stort steg att investera i en. Eller som ett av företagen svarade på frågan om vad de ska göra när de kommer hem: ”Se nya möjligheter!”

Mer information har roger.lundin@ri.se.